MUZ TARIMINDA  AGROHUM/ORGANİK TOPRAK KONDİSYONLAYICI UYGULAMA SONUÇLARI

AGROHUM KULLANIMI SONUCU MUZ VERİMİNDE  % 25- 35  ARTIŞ SAĞLANDI

MUZ TARIMINDA  AGROHUM/ORGANİK TOPRAK KONDİSYONLAYICI UYGULAMA SONUÇLARI

Ürün  : AGROHUM
Yer    : Ayhan GÜZEL muz serası/ANAMUR
Uygulama tarihi : 25.03.2001
Hasat tarihi : 25.11.2001
Uygulamayı yapan: Bünyamin KOZAK, Ziraat Yük. Müh., ANAMUR

Ağaç Sıra No A Parseli B Parseli C Parseli
Kontrol 2 kg Agrohum 1kg Agrohum
1 20 26 27
2 17 23 19
3 16 29 22
4 24 25 24
5 16 19 25
6 21 20 23
7 19 26 24
8 24 23 18
9 18 24 24
10 13 25 24
11 10 24 19
Toplam Verim 198 Kg 264 Kg 249 Kg
Ortalama Verim 18  Kg 24  Kg 22,6 Kg
Dekara Verim 3780  Kg 5040  Kg 4746 Kg
Verim Artışı % 33 % 25

Tüm parsellerde bütün uygulamalar aynı olup farklı olarak Kontrol parseline AGROHUM verilmedi. B Parseline ağaç başına 2 kg Agrohum, C Parseline ise 1 kg Agrohum verildi.

B parseli, kontrol parselinden % 33, C parselinden ise % 6 daha verimli oldu.

C parseli ise Kontrol parselinden % 25 daha fazla meyve verdi.