AGROLİN

Ürün Tanımı
Katı halde işlenmiş Leonardit ( Doğal Ham Humik Asit )

Toprakta dengeli salınım sağlayarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivite göstererek toprak kalite parametrelerini yükseltir ve toprak verimliliğini artırır.

Garanti Edilen İçerik

Özelikler Garanti Edilen İçerik
Organik Madde %45 ± 5
Hümik Asit %35 ± 5
PH 3 – 6
Faydaları:
Yüksek PH değerli toprakları ideal düzeyde düşürerek iyileştirir.
Toprağa organik madde katkısı ve besin elementi takviyesi yapar.
Toprakta mikro-organizma popülasyonunu artırarak biyolojik aktiviteyi hızlandırır.

Köklenmeyi hızlandırır, kök sistemini geliştirir ve güçlendirir.
Besin elementlerini organik forma dönüştürerek kolay alınmasını sağlar.
Üşüme, kuraklık, sıcaklık, tuzluluk ve hastalık streslerini önler.

Uygulama ve Dozlar:
Meyveler ; Tüm meyve ağaçlarında dikim yaparken dikim çukuru toprağına 250-500 gr/fidan, genç ağaçlarda 500-1000 gr/ağaç, yetişmiş ağaçlarda 1-2 Kg/ağaç dozlarda uygulanır. Uygulama zamanı ilkbahar ve/veya sonbahardır. En iyi sonuç; ağaç kök bölgesine yakın ve toprağa iyi karışmış uygulamalarla elde edilir.

Sebzeler ; Açık alan ve serada sıraya ekili tüm sebzelerde ekim öncesi toprak hazırlığında veya ilk şaşırtmada toprağa karıştırılarak uygulanır. Uygulama dozu 40-60 Kg/da dır.

Fidancılık-fidecilik ; Yetiştirme ortamı toprağına % 5-10 oranlarında karıştırılarak uygulanır. Hızlı köklenme sağlar ve güçlü bir kök sistemi oluşturur.

Bağlar ; Dikimde dikim çukuru toprağına 200-300 gr/omca katılarak karıştırılır. Yetişmiş bağlarda 500-1000 gr/omca dozda ilkbahar ve/veya sonbaharda kök bölgesine yakın şekilde toprağa karıştırılarak uygulanır.