Leonardit

LEONARDİT

Katı granül formda olup toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştiren, biyolojik aktivitesini artıran, yüksek oranda hümik asitler içeren, toprağa karıştırılarak uygulandığında humus oluşturan organik bir materyaldir. Bitki ve hayvan kalıntılarının tarih öncesi zamanlarda gölsel ortamlarda ve bataklıklarda çökelerek basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda volkanizma hareketlerinin de etkisiyle milyonlarca yılda parçalanıp bozuşması, humifikasyonu, oksidasyonu ve başkalaşıma uğraması sonucu tabakalaşmış killi organik sedimanter bir kayaçtır.

Yüksek kalitede bir leonardit'de hümik asit içeriği, organik madde miktarı, pH değeri, C/N oranı, özgül ağırlık ve bazik solüsyonda yüksek çözünürlük derecesi önemli parametreleridir.

Piyasalarda Leonardit adı altında satılan ürünlerin kalite sınıflaması değerlerinde şaşırtıcı çelişkiler bulunmaktadır. Bu değerlere uymayan ürünler linyit kömürü menşelidir.

LEONARDİT KALİTE SINIFLAMASI

Kompozisyon
Düşük Kalite
Orta Kalite
Yüksek Kalite
Hümik asit içeriği %
35-50
50-65
65-85

Organik madde miktarı %

minimum 35
minimum 50
minimum 65
pH değeri
6,5±1
5,5±1
4±1
C/N
21±1
19±1
17±1
Özgül ağırlık(gr/cm3)
1,4±0,1
1,2±0,1
0,8±0,1
Bazik sölüsyonda çözünürlük
düşük
orta
yüksek

Doğada çok nadir bulunan ve çok ince damarlar şeklinde oluşan bazende linyit damarlarının üst tabakalarında rastlanan ince leonardit damarları konvensiyonel madencilik yöntemleriyle selektif olarak üretilir. Ocaktan üretilen tüvenan maden %30-40 nem içerir. Leonardit madeni tesiste doğal ortamda oda sıcaklığında havada kurutulmaya bırakılır. 60oC üzerinde sıcaklıkta mekanik kurutma hümik asitlerin zincir ve halka yapılarını bozacağından tercih edilmez. Havada kurutma, eleme ve kırma işleminden sonra oksidasyon, gravite seperasyon, atritor öğütme ve homejenizasyon işlemlerinden geçirilerek torbalanır.

LEONARDİT/DOĞAL HAM HÜMİK ASİT ESASLI TOPRAK DÜZENLEYİCİNİN YARARLARI

Leonardit ve Humat esaslı organik toprak kondisyonlayıcılar, bitkilerin en iyi şekilde ve sağlıklı büyümesi için gerekli olan toprağın doğal dengesini düzenler.İdeal toprak yapısı, %45 mineral maddeler, %5 organik madde, %25 nem, %25 oksijen içermelidir. Leonardit (Doğal Ham Hümik Asit) toprağa karıştırılarak uygulamaları sonucu toprak verimliliği ve bitki gelişiminde gözlenen başlıca sonuçları ;

Kök sistemini güçlendirme ve kök gelişimini artırma

Denemesi yapılan tüm bitkilerde elde edilen sonuç, bitki köklerinin çapı, uzunluğu ve saçaklanma yoğunluğunu şaşırtıcı şekilde artırmasıdır. Testler, kuvvetli bir kök sisteminin bitkilerin topraktan besin alabilme yeteneklerinde, hastalıklara karşı dirençli olabilmelerinde ve yeterli miktarda suyu absorblayabilmede çok önemli olduğunu göstermiştir.

Bitkilerde klorofil içeriğini artırma

İçerdiği yüksek oranda hümik maddeler, bitkilerde klorozu iyileştiren ve önleyebilen klorofil maddesi içeriğini artırdığı gözlenmiştir.

Topraktan besin alımını artırma

Bitki sağlığı ve gelişimi için gerekli bir çok iz elementin yanı sıra azot, fosfor, potas ve demir gibi besin elementlerinin alınmasını ciddi bir şekilde iyileştirdiği gözlenmiştir. Bu yararlı etki, hümik asitlerin biyokimyasal olarak aktif yapısı çeşitli mineral ve organik maddelerle çözünebilir ve çözünemez bileşikler oluşturma yeteneğinden dolayıdır. Topraktaki besin elementleri bitkilerin alabileceği formlara dönüştürülmektedir.

Bitki kalitesini iyileştirme

Meyve, sebze ve çiçeklerin fiziksel görünüşlerini iyileştirmekte, sağlıklı ve üretken kılmakla kaliteyi artırmıştır. Testler, tarla bitkilerinin dengeli amino asit ve daha yüksek protein içerdiğini göstermiştir.

Bitkinin doğal savunmasını artırma

Biyokimyasal aktif yapısı, toksinlere ve hastalıklara karşı bitkinin doğal savunmasını destekler. Hümik asitlerin kimyasal bağ etkileşimleriyle (metal-organik madde kompleksi oluşturma yetenekleri ) bir çok toksini etkisizleştirir. Aynı zamanda antibiyotikler ve fenolik asitler gibi biyoaktif bileşikler, bitkilerin bazı hastalıklara karşı direncini artırmaktadır. Sağlıklı ve kendileri için gerekli besinlerin tamamını almış bitkiler, hastalıklara ve zararlılara karşı daha iyi mücadele edebilirler.

Toprak PH değerini düzenleme

Hümik asitlerin kimyasal bağ etkileşimleri, daha geniş aralıklarda PH değerine sahip topraklarda da bitkilerin yetişebilmesini sağlar. Toprak PH seviyesini nötr bir seviyeye getirmek için PH’yı tamponlama fonksiyonu gösterir. Bu özelliğiyle hem asidik hem de bazik toprakları nötürleştirir. Asidik ve bazik koşullardan dolayı toprakta önceden bağlı olan besin elementlerini bitki kökleri tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Hümik maddeler aynı zamanda topraktaki Kalsiyum karbonattan (CaCO3) CO2 i serbestleştirir. Toprakta serbestleşen Karbon dioksit (CO2) bitki köklerince alınabilecek formda olup toprak besin elementlerinin salıverilmesi için toprak mineralleri üzerinde parçalayıcı etki gösteren karbonik asitler de oluştururlar.