ORGANİK TARIMDA TOPRAK HAZIRLIĞIYLA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK HAZIRLIĞIYLA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ

Mantar, küf ve kara leke hastalıkları bitkilerin fizyolojik ve biyokimyasal aktivitelerini büyük ölçüde etkilerler.

 • Toprakta organik  madde miktarı
 • Toprak PH değeri
 • Toprak C/N oranı
 • Toprak nem miktarı
 • Toprak ısısı
 • Toprak havalanma durumu
 • Toprak profilinin yapısı
 • Mevsim koşulları

Bitkilerde mantar, küf ve kara leke hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan enfeksiyonların oluşmasına ve yoğunlaşmasına etki eden çevresel faktörlerdir. Bu çevresel faktörlerin iyileştirilmesiyle bitkilerin bağışıklık sistemi güçlendirilmekte ve hastalıklara karşı direnci artırılmaktadır. Bağışıklık sistemi güçlü bitkiler hastalıklara karşı daha dirençli olmakla  hastalıklardan korunabilecek ve daha sağlıklı olacaktır.

 • Toprakta ideal organik madde seviyesinin % 5 ± 1 olması,
 • Toprak PH değerinin 6 ± 0,5 olması,
 • Toprak C/N oranının 11±1 olması,
 • Toprak nem miktarının % 25±1 olması,
 • Toprak ısısının minimum 11±1 ˚C olması,
 • Toprağın havadar özellikte olması,
 • Toprak profilinin pozisyonu, gevşek ve işlenebilir özellikte olup organik maddece zengin killi kumlu olması,
 • Yazları çok sıcak, kışları çok soğuk olmayan iklim koşulları

Sağlıklı ve verimli bitkisel üretim için, kaliteli ve yüksek verim için önemli parametrelerdir.

Organik tarımda toprak hazırlığı ;

AGROHUM, sağlıklı ve verimli toprak dengesinin sağlanmasında olmazsa olmaz nitelikte bir organik toprak kondisyonlayıcı ve performans artırıcıdır. Bitkilerin kök bölgesinde toprağa karıştırıldığında organik madde miktarını istenilen düzeye çıkarabilmekte, PH değerini istenen seviyeye düşürebilmekte, C/N oranını yükseltmekte, toprak nemini regüle etmekte, toprak ısısını ve havadarlığını iyileştirebilmekte, toprak profilini gevşek, yumuşak ve kolay işlenebilir pozisyona getirebilmektedir. Ayrıca toprakta var olan besin elementlerinin PH yüksekliği nedeniyle alınamamasını ortadan kaldırır. Kök sistemini güçlendirerek bitkilerin topraktan daha fazla besin almasını düzenler. Bitkilerin yeterli besin alımı, hastalıklara karşı direnci artırarak daha sağlıklı ve yüksek verimli tarım yapılmasını sağlamaktadır