Hümik Asit Leonardit

GÜNEŞ YANIKLIĞINI ÖNLEMEDE İNCE ÖRTÜ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ
19 Mart 2019
Leonardit Ton Fiyatları 2020 – 2021
29 Eylül 2020

HÜMİK ASİT LEONARDİT ESASLI TOPRAK DÜZENLEYİCİNİN YARARLARI

Leonardit ve Humat esaslı organik toprak kondisyonlayıcılar, bitkilerin en iyi şekilde ve sağlıklı büyümesi için gerekli olan toprağın doğal dengesini düzenler.İdeal toprak yapısı, %45 mineral maddeler, %5 organik madde, %25 nem, %25 oksijen içermelidir. Leonardit (Doğal Ham Hümik Asit) toprağa karıştırılarak uygulamaları sonucu toprak verimliliği ve bitki gelişiminde gözlenen başlıca sonuçları ;

Kök sistemini güçlendirme ve kök gelişimini artırma
Denemesi yapılan tüm bitkilerde elde edilen sonuç, bitki köklerinin çapı, uzunluğu ve saçaklanma yoğunluğunu şaşırtıcı şekilde artırmasıdır. Testler, kuvvetli bir kök sisteminin bitkilerin topraktan besin alabilme yeteneklerinde, hastalıklara karşı dirençli olabilmelerinde ve yeterli miktarda suyu absorblayabilmede çok önemli olduğunu göstermiştir.

Bitkilerde klorofil içeriğini artırma
İçerdiği yüksek oranda hümik maddeler, bitkilerde klorozu iyileştiren ve önleyebilen klorofil maddesi içeriğini artırdığı gözlenmiştir.

Topraktan besin alımını artırma
Bitki sağlığı ve gelişimi için gerekli bir çok iz elementin yanı sıra azot, fosfor, potas ve demir gibi besin elementlerinin alınmasını ciddi bir şekilde iyileştirdiği gözlenmiştir. Bu yararlı etki, hümik asitlerin biyokimyasal olarak aktif yapısı çeşitli mineral ve organik maddelerle çözünebilir ve çözünemez bileşikler oluşturma yeteneğinden dolayıdır. Topraktaki besin elementleri bitkilerin alabileceği formlara dönüştürülmektedir.

Bitki kalitesini iyileştirme
Meyve, sebze ve çiçeklerin fiziksel görünüşlerini iyileştirmekte, sağlıklı ve üretken kılmakla kaliteyi artırmıştır. Testler, tarla bitkilerinin dengeli amino asit ve daha yüksek protein içerdiğini göstermiştir.

Bitkinin doğal savunmasını artırma
Biyokimyasal aktif yapısı, toksinlere ve hastalıklara karşı bitkinin doğal savunmasını destekler. Hümik asitlerin kimyasal bağ etkileşimleriyle (metal-organik madde kompleksi oluşturma yetenekleri ) bir çok toksini etkisizleştirir. Aynı zamanda antibiyotikler ve fenolik asitler gibi biyoaktif bileşikler, bitkilerin bazı hastalıklara karşı direncini artırmaktadır. Sağlıklı ve kendileri için gerekli besinlerin tamamını almış bitkiler, hastalıklara ve zararlılara karşı daha iyi mücadele edebilirler.

Toprak PH değerini düzenleme
Hümik asitlerin kimyasal bağ etkileşimleri, daha geniş aralıklarda PH değerine sahip topraklarda da bitkilerin yetişebilmesini sağlar. Toprak PH seviyesini nötr bir seviyeye getirmek için PH’yı tamponlama fonksiyonu gösterir. Bu özelliğiyle hem asidik hem de bazik toprakları nötürleştirir. Asidik ve bazik koşullardan dolayı toprakta önceden bağlı olan besin elementlerini bitki kökleri tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Hümik maddeler aynı zamanda topraktaki Kalsiyum karbonattan (CaCO3) CO2 i serbestleştirir. Toprakta serbestleşen Karbon dioksit (CO2) bitki köklerince alınabilecek formda olup toprak besin elementlerinin salıverilmesi için toprak mineralleri üzerinde parçalayıcı etki gösteren karbonik asitler de oluştururlar.