Leonardit Ton Fiyatları 2020 – 2021

Hümik Asit Leonardit
29 Eylül 2020
En İyi Leonardit Markası
30 Eylül 2020

LEONARDİT Fiyatları

Leonardit fiyatları için tıklayınız

Katı granül formda olup toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştiren, biyolojik aktivitesini artıran, yüksek oranda hümik asitler içeren, toprağa karıştırılarak uygulandığında humus oluşturan organik bir materyaldir. Bitki ve hayvan kalıntılarının tarih öncesi zamanlarda gölsel ortamlarda ve bataklıklarda çökelerek basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda volkanizma hareketlerinin de etkisiyle milyonlarca yılda parçalanıp bozuşması, humifikasyonu, oksidasyonu ve başkalaşıma uğraması sonucu tabakalaşmış killi organik sedimanter bir kayaçtır.

Yüksek kalitede bir leonardit’de hümik asit içeriği, organik madde miktarı, pH değeri, C/N oranı, özgül ağırlık ve bazik solüsyonda yüksek çözünürlük derecesi önemli parametreleridir.

Piyasalarda Leonardit adı altında satılan ürünlerin kalite sınıflaması değerlerinde şaşırtıcı çelişkiler bulunmaktadır. Bu değerlere uymayan ürünler linyit kömürü menşelidir.

LEONARDİT KALİTE SINIFLAMASI

Kompozisyon
Düşük Kalite
Orta Kalite
Yüksek Kalite
Hümik asit içeriği %
35-50
50-65
65-85
Organik madde miktarı %
minimum 35
minimum 50
minimum 65
pH değeri
6,5±1
5,5±1
4±1
C/N
21±1
19±1
17±1
Özgül ağırlık(gr/cm3)
1,4±0,1
1,2±0,1
0,8±0,1
Bazik sölüsyonda çözünürlük
düşük
orta
yüksek

Doğada çok nadir bulunan ve çok ince damarlar şeklinde oluşan bazende linyit damarlarının üst tabakalarında rastlanan ince leonardit damarları konvensiyonel madencilik yöntemleriyle selektif olarak üretilir. Ocaktan üretilen tüvenan maden %30-40 nem içerir. Leonardit madeni tesiste doğal ortamda oda sıcaklığında havada kurutulmaya bırakılır. 60oC üzerinde sıcaklıkta mekanik kurutma hümik asitlerin zincir ve halka yapılarını bozacağından tercih edilmez. Havada kurutma, eleme ve kırma işleminden sonra oksidasyon, gravite seperasyon, atritor öğütme ve homejenizasyon işlemlerinden geçirilerek torbalanır.