Havuç Yetiştiriciliğinde Leonardit Kullanımı

Fındık Üretiminde Leonardit
13 Şubat 2021
Mısır Yetiştiriciliğinde Leonardit Kullanımı
13 Şubat 2021

Havuç Yetiştiriciliğinde Leonardit Kullanımı

Ülkemizde yaygın olarak havuç üretimi Burdur, Hatay, Denizi, Konya ve Ankara’da yapılmaktadır. Havuç yapısı itibariyle kumlu, tın özellikli topraklarda yetiştirilmektedir. Havuç yapısı itibariyle toprağın yumuşak olmasını isteyen bir bitkidir. Aynı zamanda gelişiminin sağlanabilmesi için toprak tuzunun az ph değerinin 6,5 –7,5 buçuk arasında olması gerekmektedir. Toprak asidik veya toprağın çok alkali olması havuç gelişiminde olumsuzlukları beraberinde getirir. Havuç yetiştiriciliğinde Leonarditkullanımı tam da bu nedenle toprak düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Toprakta kullanılan gübrelerin oluşturduğu tabakalaşma, tuzlanma, sertleşme gibi birçok problemiLeonardit bertaraf etmektedir. Bu sayede havuç gelişiminde istenilen verim elde edilmektedir.

Havuç Yetiştiriciliğinde Leonardit Kullanımının Faydaları

Düzgün yapılarda ve istenilen büyüklüklerde ürün elde edebilmek için havuç bitkisinin istediği toprak ortamını oluşturmak gerekmektedir. Kumlu bir yapıda ya da yumuşak yapılı bir toprak istemesi nedeniyle istenilenzengin fosfor, azot, potasyum, kalsiyum magnezyum gibi çeşitli minerallerin toprak içerisinde yoğun olarak bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda toprağın su geçirgenliğinin de iyi olması toprağın neminin kaybedilmemesi gerekmektedir.

Havuç yetiştiriciliğinde Leonardit kullanımı sayesinde toprağın ph değeri istenilen değer olan 6,5 – 7,5 arasında korunur. Leonardit organik yapısı sayesinde tüm besinleri organik yollarla bitkiye sunmakta ve bu sayede hiçbir kimyevi etkiden doğacak zararı bitki ve bitki ile canlılara yansıtmamaktadır. Kullanıldığı topraklarda yumuşaklığı ve su geçirimi kolaylaştırmaktadır. Leonardit kullanımı aynı zamanda toprakta Tuzla onların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Gübrelerle beraber kullanıldığında gübrelerin kimyevi özelliklerini azaltarak toprağa zararlı artıkları bırakmasını engellemektedir.

Zengin besin oluşumunu sağlayarak havuçları şekil olarak daha büyük ve daha düzgün olmasını sağlamakta ve tüketiciler için daha sağlıklı havuç sunmaktadır. Toprak alkali düzeyini indirgeyerek havucun sevdiği düzeyde bir ortamın oluşturulmasını sağlayan Leonardit sayesinde hem ekim öncesinde hem ekim sonrasında belli aralıklarla yapılan gübreleme işlemlerine gerek duymaksızın ürün yetiştiriciliği tek bir gübreleme ile sağlanabilir. Ancak istenildiği durumlarda ara gübreleme dönemlerinde yine Leonardit ile azot, potasyum gibi gübreler çok daha az kullanılabilir. Böylece yüksek maliyetler ödeyerek gübreleme işlemlerinin de yapılması engellenir.

Havuç Yetiştiriciliğinde Leonardit Nasıl Kullanılır

Havuç yetiştiriciliğinde Leonardit kullanımı daha az gübre kullanımına sebep olmakta ve daha çok verim alınması sağlanmaktadır. Hem meyvelerde hemde sebzelerde birçok fayda sağlamakla beraber toprağında kalitesinin artırılması ve korunmasını sağlamaktadır. Organik ürünlerde kullanılan gübrelerin zararlarını azaltmakta ve ürünün organik değerlerini arttırarak daha sağlıklı besinler tüketilmesini sağlamaktadır.

Havuç ekilecek alanların sürüm öncesinde taban gübresi ile beraber ya da yalnızca leonarditkullanılarak gübrelenmesi gerekmektedir. Sonrasında sürüm yapılarakekim derin bir sürümden sonra gerçekleştirilir. Leonardit kullanımı dekara 200 250 gram toprağın yapısına göre veya yapılan toprak analizlerine göre gerekiyorsa daha fazla kullanımı yapılabilir. Ekim öncesi yapılanLeonardit gübrelemesinin 3 yıl toprağa koruma özelliği bulunmaktadır. Verimliliğin arttırılması ve havucun toprak içerisindeki amonyum sülfat potasyum azot gibi birçok elementi hızlı şekilde tüketmesi nedeniyle ara gübreleme ihtiyacı olmaktadır. Bu nedenle çimlenmeden 20 30 gün aralığında ve 50-60 gün aralığında 2 kez yine Leonardit gübrelemesi yapılabilir. Bu dönemlerde yapılan gübrelemeler yine toprağa metrekareye 200 gram gelecek şekilde Leonardit serpilmesi ile yapılmakta ve sonrasında çapa makinaları ile ya da çatallarla toprağa iyice karıştırılması gerekmektedir. Gübreleme sonrasında toprağın iyice karıştırılmaması gübrenin tam anlamıyla tesir etmesini engelleyecektir. Bu nedenle hızlı sonuç elde etmek için gübrenin toprak ile karıştırılmasına özen gösterilmelidir.